ایران آرت: شب های کریسمس تهران رنگارنگ و زیباست... به نظر می رسد حتی بیش از مسیحیان و ارمنی های عزیز ، شهروندان ایرانی برای خلق ساعتی خوش و لحظه ای شادمانی در میان فروشگاه ها و پاپانوئل های قرمز پوش شده حضور می یابند شب ها خیابان میرزای شیرازی در قلب تهران لبریز از شادی و سرور جشن کریسمس و آغاز سال نوی میلادی،۲۰۲۲ است. یکی از این شب ها را به روایت عکس های آزاده جعفریان ببینید:

کد خبر: 63365
لینک کوتاه: https://www.iranart.news/fa/tiny/news-63365
آزاده جعفریان ری را هاشم پور پاپانوئل در تهران کریسمس در تهران اشرف پورهاشمی کریسمس ۲۰۲۲
سایر گزارش های تصویری