کد خبر: 64708 A

مافیای هنر ، خانه هنرمندان ایران

کیهان مطلب فارس علیه گزینه های ریاست خانه هنرمندان را بازتاب داده است.

ایران آرت: خبرآنلاین خبر داد: کیهان نوشت: چرا باید نفراتی که در دولت قبل تا سر حد توان منافع مملکت را صرف رفقا و دوســتان خــود کرده‌اند باز هم گزینه مدیریت در موسسه‌هایی مهم چون خانه هنرمندان ایران باشند؟

بلاتکلیفی در خانه هنرمندان؛ وقتی‌ مافیای‌ هنر کشور دست‌ به‌ کار می‌شود. اواخر فروردین و با قبول اســتعفای مجید رجبی‌معمار از سمت مدیرعاملی خانه هنرمندان ایران و پس از وعده‌های چندباره ایرج راد، رئیس شورای عالی خانه هنرمندان مبنی بر انتخاب مدیرعامل جدید، این مجموعه فرهنگی هنری همچنان بدون مدیرعامل است.

به گــزارش فارس، شــورای عالی خانه هنرمنــدان پس از وعده چنــدباره و تناقضات فــراوان مبنی بر موافقت و مخالفت با اســتعفا و تعویق چندباره انتخاب مدیرعامل جدید به دو گزینه نهایی رســیدند، گزینه‌هایی که با برسی سوابق‌شان مشخص است صلاحیت به دست گرفت ســکان این نهاد مهم فرهنگی را نداشــته و از طرفی نیز نشان داد شورای عالی خانه در انتخاب مدیرعامل چندان دست پری ندارد. کافی است به ســوابق مدیریتی نفرات مطرح شده نگاهی داشته باشیم تا به روشنی رد مافیای قدرت را در روابط بینافردی این اسامی نظاره کنیم. به راستی چرا باید نفراتی که در دولت قبل تا سر حد توان منافع مملکت را صرف رفقا و دوســتان خــود کرده‌اند باز هم گزینه مدیریت در موسسه‌هایی اینچنین مهم باشند؟ حال باید منتظر ماند تا دید ســکان یکی از مهم‌ترین و موثرترین مراکز فرهنگی کشــور به دست چه کسی خواهد افتاد و ساکن جدید خانه هنرمندان آیا از بین گزینه‌های فعلی شورای عالی انتخاب خواهد شد یا فرد دیگری معرفی می شود؟

روزنامه کیهان خانه هنرمندان مافیای هنر
ارسال نظر

آخرین اخبار

پربیننده ترین