آرت دوبای

  • آرت دوبی، آرت دبی 2023، Art Dubai 2023 ، مدینه الجمیرا ، شیخ محمد

    جولیوس بائر همکاری خود را با آرت دبی به عنوان شریک اصلی خود برای پنج سال دیگر تا سال 2027 تمدید کرده است. گروه مدیریت ثروت سوئیس، یک اثر هنری جدید به سفارش رفیک آنادول، هنرمند رسانه جدید و پیشگام در زیبایی شناسی هوش ماشینی را برای اولین بار به نمایش می گذارد. این کمیسیون به عنوان بخشی از ابتکار جدید جولیوس بائر، NEXT، در دبی آغاز به کار خواهد کرد که کاوش میان رشته‌ای در زمینه‌های بزرگ در هنر، علم و فناوری را تشویق می‌کند. همچنین اولین غوطه وری امارات متحده عربی، نمایشی از آثار هنری جدید تولید شده پس از بازدید نوامبر 2022 از امارات متحده عربی توسط برخی از نام های برجسته در هنر دیجیتال، برای اولین بار در این نمایشگاه خواهد بود. این نمایشگاه بخشی از نسخه دوم توسعه‌یافته Art Dubai Digital خواهد بود

  • آرت دبی، آرت دوبای، آرت دبی ۲۰۲۳

    آرت دبی (3 تا 5 مارس 2023 مصادف با 12 تا 14 اسفند ماه 1401) در مدینه جمیرا دبی برگزار خواهد شد .