دولت جدید

  • عبدالحسن برزیده، فیلمساز شناخته شده دفاع مقدس و از نسل هنرمندان انقلاب به ایسنا گفته است: من نگران نگاه آدم‌های جدیدی هستم که قرار است حوزه فرهنگ و وزارت ارشاد را اداره کنند. این نگرانی‌ها با توجه به تجربه گذشته وجود دارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.