مدینه الجمیرا

  • پابلو دل وال ،pabli delval ،کریستیانا بونین ، 2024 Art Dubai

    پابلو دل وال (pabli delval ) مدیر هنری آرت دبی 2024، دکتر کریستیانا بونین را به عنوان مدیر بخش مدرن آرت دبی منصوب کرد. این در حالی ست که بخش چهار گانه 2024 Art Dubai هم معرفی شده است.

  • آرت دوبی، آرت دبی 2023، Art Dubai 2023 ، مدینه الجمیرا ، شیخ محمد

    جولیوس بائر همکاری خود را با آرت دبی به عنوان شریک اصلی خود برای پنج سال دیگر تا سال 2027 تمدید کرده است. گروه مدیریت ثروت سوئیس، یک اثر هنری جدید به سفارش رفیک آنادول، هنرمند رسانه جدید و پیشگام در زیبایی شناسی هوش ماشینی را برای اولین بار به نمایش می گذارد. این کمیسیون به عنوان بخشی از ابتکار جدید جولیوس بائر، NEXT، در دبی آغاز به کار خواهد کرد که کاوش میان رشته‌ای در زمینه‌های بزرگ در هنر، علم و فناوری را تشویق می‌کند. همچنین اولین غوطه وری امارات متحده عربی، نمایشی از آثار هنری جدید تولید شده پس از بازدید نوامبر 2022 از امارات متحده عربی توسط برخی از نام های برجسته در هنر دیجیتال، برای اولین بار در این نمایشگاه خواهد بود. این نمایشگاه بخشی از نسخه دوم توسعه‌یافته Art Dubai Digital خواهد بود