نقاشی ایران ویچ حسین محجوبی

  • محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد شامگاه یکشنبه هفتم فروردین با حضور در منزل حسین محجوبی با این نقاش شناخته شده دیدار کرد؛ در این دیدار وزیر دستور داد آیین جشن تولد ۹۲ سالگی حسین محجوبی در موزه هنرهای معاصر تهران برپا شود و بعدتر نمایشگاهی جامع از دوره های مختلف آثار او در موزه به نمایش درآید؛ وزیر قول داد برای تسریع در شکل گیری خانه موزه حسین محجوبی در تهران با شهردار تهران گفتگو کند و در سفری که به زودی به گیلان خواهد داشت موزه استاد در لاهیجان که سال هاست قرار است برپا شود را از محل بودجه های استانی وزارت ارشاد محقق سازد. وزیر ارشاد با ستایش تابلوی خاص ایران ویچ استاد خواستار نمایش ویژه و شایسته آن شدند. این دیدار صمیمانه را ببینید: عکس ها: محمد رضا کاظمی

  • محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد شامگاه یکشنبه هفتم فروردین با حضور در منزل حسین محجوبی با این نقاش شناخته شده دیدار کرد؛ در این دیدار وزیر دستور داد آیین جشن تولد ۹۲ سالگی حسین محجوبی در موزه هنرهای معاصر تهران برپا شود و بعدتر نمایشگاهی جامع از دوره های مختلف آثار او در موزه به نمایش درآید؛ وزیر قول داد برای تسریع در شکل گیری خانه موزه حسین محجوبی در تهران با شهردار تهران گفتگو کند و در سفری که به زودی به گیلان خواهد داشت موزه استاد در لاهیجان که سال هاست قرار است برپا شود را از محل بودجه های استانی وزارت ارشاد محقق سازد. وزیر ارشاد با ستایش تابلوی خاص ایران ویچ استاد خواستار نمایش ویژه و شایسته آن شدند.