کلکسیون دژ درسا

  • برند درسا، درسا، کلکسیون الموت درسا، کیف و کفش درسا

    درسا را مد آرت شاخص ایرانی می دانند که به سبب اندیشه ورزی در طراحی، توجه نوین به سبک زندگی و آفرینش استایل متفاوت، آوازه اش از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و در بازارهای منطقه ای توجهات را به خود جلب کرده است؛ در مصاحبه با مدیر ارشد طراحی این برند موفق، برشی از کلکسیون تازه درسا را تحلیل کردیم.